Bestuur en beleid

bestuurstichtingbeterschrijven

V.l.n.r.:
Oscar Kneppers | penningmeester
Jeannette Smit | voorzitter
Thomas Verbogt | Secretaris

Het bestuur van Stichting Beter Schrijven ontvangt geen beloning. Voor het organiseren van evenementen en andere activiteiten werkt Stichting Beter Schrijven waar nodig samen met freelancers.

Fiscaal nummer: 854890798

Financiële verantwoording:
Download hier de jaarbegroting 2018
Download hier de jaarrekening 2019

Beleid
In 2019 zal Stichting Beter Schrijven opnieuw het Debutantenbal en de Lage Landen Schrijfweek organiseren. In aanvulling daarop zullen andere activeiten – reeds in ontwikkeling – georganiseerd worden.

Toekomstvisie Debutantenschrijfwedstrijd en het Beter Schrijven Festival (voorheen Debutantenbal) is steeds meer mensen geïnteresseerd te krijgen voor literatuur, lezen en schrijven. Omdat het belang van verhalen heel groot is. Verhalen verbinden. Verbinden je met elkaar en andere culturen. Vergoot je empathie. Hoe? Door laagdrempelige aanpak van de wedstrijd > voor iedereen die nog geen contract heeft bij uitgever of producent > in veel genres: fictie , non fictie, toneel, poetry slam. Waarmee we een brede diverse groep aanspreken. Inclusief Debutantenbal: het boekenbal waar wél iedereen welkom is en waar bovendien onbekend talent in contact komt met gevestigde literaire orde. En een programmering heeft die interessant is voor iedereen die van woorden, verhalen, muzikale verhalen, theatrale verhalen houdt. Scherp samengevat: Het Debutantenbal krijgt iedereen aan het lezen en schrijven.

Tijdens de Lage Landen Schrijfweek staan fanatieke (toneel)schrijvers uit Vlaanderen en Nederland centraal. Al deze schrijvers hebben de ambitie om gepubliceerd te worden, maar hebben nog geen contract bij een uitgeverij of theaterproducent. De leeftijd van de schrijvers varieert van 18-35 jaar. De schrijvers worden gedurende een week ondergedompeld in diverse genres van de literatuur: van toneel-, film-, fictie-, literaire non-fictie, t/m muziek en alles wat daartussen zit. Het idee is dat al deze verschillende genres de schrijvers een veelheid aan handvatten biedt om vrij met de literaire mogelijkheden om te gaan en zo hun eigen stem vinden.

Beleidsplan en activiteiten in 2020
De doelstellingen van de Stichting zijn nog dezelfde als geformuleerd bij de oprichting. Kort gezegd komen die erop neer dat de Stichting haar doelen – namelijk het bevorderen van de aandacht voor beter schrijven en het enthousiasmeren van (aspirant) schrijvers ook in de toekomst zal nastreven. Middelen zijn daarbij schrijfwedstrijden, schrijversbijeenkomsten, zoals de Lage Landen Schrijfweek en Het Debutantenbal, alsmede het doen verschijnen van publicaties.

Inkomsten van de Stichting bestaan uit subsidies van instanties die op enigerlei wijze de verspreiding van de literatuur willen bevorderen, zoals Het Nederlands Letterenfonds, Stichting LIRA fonds, De Algemene Nederlandse Vereniging, CPNB, De Taalunie, Dioraphte.

Door uitbraak van de coronapandemie heeft de Stichting af moeten zien van organisatie van Debutantenbal/Beter Schrijven Festival en de Lage Landen Schrijfweek. Er zijn in dit jaar dus geen activiteiten gerealiseerd en evenmin fondsen geworven.

Voor het jaar 2021 bezint de Stichting zich op de vraag welke activiteiten in welke vorm in dit jaar zullen worden georganiseerd en met welke partijen daarin zal worden samengewerkt. Daarmee hangt vanzelfsprekend ook de vraag naar de gewenste inkomensstroom samen.

Partners
Stichting Beter Schrijven werkt samen met de volgende Vlaamse en Nederlandse partners. Samen met deze partners creëren en vergroten we draagvlak voor de ontwikkeling en uitwisseling van schrijftalent.