Een platform voor (aspirant) schrijvers

De Stichting Beter Schrijven is in 2015 in het leven geroepen door de oprichters van de online schrijversacademie Editio, voor activiteiten die verder reiken dan het werkterrein van Editio. Editio is opgericht als Online Schrijvers Academie, met het doel bedrijfsmatig schrijfcursussen aan te bieden in uiteenlopende genres en niveaus, via een interactieve leeromgeving, begeleid door de beste professionele schrijvers. De achterliggende gedachte van oprichters Marlies Bonnike en Bob van der Burg was en is dat schrijven naast talent ook een ambachtelijke, technische kant heeft en dat die heel goed via cursussen ontwikkeld kan worden. Ze zijn er ook van overtuigd dat er meer getalenteerde mensen rondlopen dan gewoonlijk wordt aangenomen. De praktijk heeft uitgewezen dat die veronderstelling klopt.

Zij zijn ervan overtuigd dat je als potentiële schrijver kunt groeien en dat er soms een lang traject aan vooraf moet gaan voordat je als schrijver wordt gelezen of gezien. In het huidige Nederlandstalige literaire vakgebied vindt onvoldoende uitwisseling plaats tussen de verschillende literaire specialismen. Deze verschillende literaire disciplines kunnen elkaar verder helpen. Zoals literatuur de journalistiek verrijkte met het ontstaan van verhalende journalistiek, geloven wij dat uitwisseling tussen schrijvers het literaire veld kunnen verrijken.

Vanuit hun roeping het goed schrijven te bevorderen kwamen zij tot de conclusie dat er in dit kader activiteiten zouden kunnen worden ontwikkeld, die niet stroken met het bedrijfsmatige karakter van Editio. Te denken valt aan het uitgeven van een tijdschrift, het organiseren van events en seminars. Daarvoor was een ander platform nodig, zonder winstoogmerk, uitsluitend gericht op de bevordering van de aandacht voor goed schrijven en op vergroting van de zichtbaarheid van talent. Vanuit die gedachte hebben zij de Stichting Beter Schrijven in het leven geroepen, die als meest zichtbare activiteit tot nu (mede) organisator is van het Debutantenbal.