De longlist Debutantenschrijfwedstrijd 2019|2020

Lemuël - poetry-slam

https://www.youtube.com/watch?v=xkb1IbWooDQ

van 00:55 tot 02:12 is het gedicht.

Feedback

Urgent, sterk geschreven, goede voordracht