De longlist Debutantenschrijfwedstrijd 2019|2020

Hester - poezie

Zwijgend jouw lippen

Teder raken ze mijn mond

Stil ons geweten

 

Geschreven door:

 H.Draaijer, 31 december 2019  

Feedback

Poëzie is de essentie. Daarin is de schrijver geslaagd.