Lage Landen Schrijfweek 2018

De Lage Landen Schrijfweek, georganiseerd door de Stichting Beter Schrijven, is een groot succes geworden. Van 24 tot 31 augustus hebben 21 schrijflustigen een week vol workshops, schrijftijd en feedback meegemaakt in Ulestraten, Limburg. De locatie was zodanig gekozen dat het ook voor deelnemers uit België goed bereikbaar was.

Doelen
Vooraf waren de volgende doelen geformuleerd:

  • Het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van Nederlandstalig schrijftalent
  • De deuren te openen naar publicatie.
  • Het aanbieden van genre-overschrijdend werk, de diversiteit van verhalen vertellen tonen, zodat de aspirant schrijvers hun talenten kunnen verrijken.
  • Ontmoeten van collega-aspirant schrijvers en gevestigde schrijvers.
  • Peer-reviews in kleine groepjes, waardoor je veel leert van elkaars werk. Stimuleren van Vlaams-Nederlandse samenwerkingen.
  • Individuele begeleiding van alle deelnemers door de aanwezige redactie, zodat iedereen verder kan met de verbetering van zijn/haar verhaal.
  • Lage drempel en voor iedere ambitieuze schrijver.
  • Leren presenteren van je eigen verhaal.

Zonder enige aarzeling kan worden gezegd dat alle vooraf gestelde doelen ruimschoots zijn gehaald.

De deelnemers
Op vrijdag 24 augustus arriveerden de deelnemers op de locatie van De Biesbergen, een grote kampeerboerderij in Ulestraten (Limburg). Het was verheugend te constateren dat het initiatief van de Stichting veel weerklank vond bij de beoogde doelgroep. Hieraan droeg de promotie door regelmatige posts op alle sociale media en een artikel in Het Parool zeker bij. Er meldden zich in totaal 45 gegadigden, voor 21 plaatsen. Redacteuren van partner Editio maakten vervolgens een selectie op basis van het meegezonden werk, dit kon zowel proza, poëzie als een toneeltekst zijn.

Het niveau van de gegadigden was hoog, wat ertoe bijdroeg dat de uitverkoren deelnemers uiteindelijk  een tamelijk homogene groep vormden van getalenteerde jonge schrijvers. Het aantal inzendingen onderstreept o.i ook de behoefte bij jonge fanatieke schrijvers aan dit soort evenementen met intensieve schrijfbegeleiding en -scholing.

Bekijk hier de deelnemerslijst.

Begeleiding
Loes van Wijk, namens de Stichting verantwoordelijk voor de productie, was de gehele week aanwezig om alles in goede banen te leiden. De deelnemers waren unaniem in hun lof voor de organisatie en de manier waarop Loes gedurende de week actief bij iedereen betrokken was.

Deelnemers konden gedurende de week steeds een beroep doen op de twee inhoudelijke begeleiders, te weten redacteur Jelte Nieuwenhuis en schrijver Bob van der Burg. De deelnemers lazen en becommentariëerden ook elkaars werk. Deze kritische peer-reviews droegen zeker bij aan de verbetering van hun werk.

Er was een rooster voor het contact van de schrijvers met hun begeleider, daarnaast hielden de begeleiders  spreekuur en was het altijd mogelijk ze aan te spreken voor vragen. De deelnemers gebruikten deze week ook om te herschrijven en verder te schrijven.

Elke middag werd er een workshop gegeven, een interactieve bijeenkomst gericht op een of meer aspecten van het schrijven.

De week begon met op vrijdagavond met een optreden van singer-songwriter …., waarbij ook enkele deelnemers die in dit genre actief zijn, optraden.  

Workshops
Zaterdag 25 augustus. Manon Uphoff: ‘Wat schrijvers kunnen leren van filmpersonages.’ Een leerzame rondgang langs films, met veel beeldmateriaal en een analyse hoe deze personages zijn opgebouwd en hoe dat toepasbaar is in een geschreven verhaal.

Zondag 26 augustus, Carmen Michels: ‘Van papier naar podium.’ Een interactieve workshop waarin de deelnemers met elkaar een slam poetry teksten maakten.

Maandag 27 augustus. Rutger Lemm: ‘Hoe verzin je een positieve leugen’  Over de rol van fictie in het algemeen en in het werk van schrijver Etgar Keret over wie hij een veelgeprezen film heeft gemaakt, die ook werd vertoond.

Dinsdag 28 augustus. Thomas Verbogt: ‘Schrijven is ritme.’ Over wat een tekst een goede tekst maakt en hoe je als schrijver aan je onderwerp kunt komen.

Woensdag 29 augustus. Elvis Peeters: ‘Theater tussen proza en poëzie.’ Een rondgang langs genres aan de hand van teksten van schrijvers, dichters en toneelschrijvers.

Donderdag 30 augustus. Regisseur Kasper Kapteijn: ‘Voordracht van teksten.’ De deelnemers oefenden met hem het voordragen van een fragment van hun teksten.
Donderdagavond: alle deelnemers lezen een deel van hun tekst voor.

Vrijdag vertrokken alle deelnemers weer, tevreden over een fantastische week. Ook de workshopgevers en begeleiders vonden het een geweldige ervaring.

Vervolg
De Stichting Beter Schrijven heeft met de opzet van de Schrijfweek veel goodwill onder jonge schrijvers verworven en werkelijk talent ontwikkeld en aan zich gebonden. Met een deelnemer – te weten Dennis Koopman  – zijn afspraken gemaakt voor verdere begeleiding vanuit Editio door Jelte Nieuwenhuis.

Een groep getalenteerde deelnemers, met onder andere Mira Sys, Ela Colak, Adriana Ivanova zal ook bij het Debutantenbal (op 6 april in De Brakke Grond) worden betrokken.

De Lage Landen Schrijfweek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB Fonds,  Het Algemeen Nederlands Verbond en de Stichting Fonds voor de geld- en effectenhandel.